Dierenverwaarlozing melden Dierenmishandeling melden

Meldpunt verwaarlozing dieren, mishandeling dieren ( Aanspreekpunt dierenwelzijn ). Om dierenverwaarlozing of mishandeling te melden kan u gebruik maken van ons web-formulier.

  • Kan telefonisch via de lokale politie.

Persoonlijk gegevens van de aangever blijven desgewenst anoniem! U krijgt de garantie dat er zorgvuldig en conform de Wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgesprongen. Uw gegevens worden niet bekend gemaakt bij de eigenaar van het/de dier(en).